4/24/13

Τι είναι το αρχείο PNG;


Το png είναι αρχείο τύπου εικόνας με κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες και είναι η εξέλιξη των gif αρχείων. 
Προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Portable Network Graphics και είναι ένας τύπος εικόνας που υποστηρίζει τη συμπίεση των δεδομένων (για να έχει μικρό μέγεθος σε kb) με ελάχιστη απώλεια ποιότητας. 
Τα αρχεία png περιλαμβάνουν παλέτα χρωμάτων 24-bit που με απλά λόγια σημαίνει ότι οι εικόνες θα έχουν τεράστια γκάμα χρωμάτων με αποτέλεσμα να "μη χαλάει η ποιότητά τους". Αντίστοιχα υπάρχει και παλέτα χρωμάτων 8-bit για εικόνες σε μόνο 256 χρώματα σε αυτόν τον τύπο εικόνας. 
Επίσης, υποστηρίζει πολύ καλό transparency. Το transparency είναι μια ιδιότητα που κάνει το γραφικό να φαίνεται χωρίς background. Αυτό σημαίνει πρακτικά το εξής: 
αν για παράδειγμα έχουμε μια μπάλα και θέλουμε να τη βάλουμε στην ιστοσελίδα μας, αν εφαρμόσουμε το transparency, τότε το γραφικό μας δεν θα έχει background και όπου το βάλουμε (πχ πάνω σε μία πολύχρωμη μπάρα), η μπάλα μας θα πάρει σαν background την πολύχρωμη μπάρα. 
Τα μεγάλα πλεονεκτήματα των αρχείων png σε αντίθεση με τα gif, είναι η πολύ καλή απόδοση χρωμάτων και η πολύ καλή ποιότητα απόδοσης του transparency. Βέβαια τα gif παρόλα αυτά, έχουν και λίγες ακόμα ιδιότητες γι' αυτό δεν αντικαταστάθηκαν πλήρως και είναι ακόμα "ζωντανά".


1 comment:

ElenArt said...

Μπράβο Στέλιο. Τρομερές και πολύ κατανοητές από μένα την αδαή οι γνώσεις που προσφέρεις. Ευχαριστώ και να είσαι καλά. Φιλιά.....